વાહ રે ભાજપ, ધારાસભ્યોને ઘોડીએ ચડવાની છૂટ પરંતુ પ્રજાના નોરતાના ઓરતા અધૂરા રાખશે સરકાર

તહેવારોને લઈને રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં આવી છે. આગામી સમયમાં હવે રાજ્યમાં નવરાત્રિ, દશેરા, દિવાળીને લઈને ગાઈડલાઈન જાહેર કરવામાં

Read more