કોરિયાના તાનાશાહ કિમ જોંગે જાહેરમાં માંગી માફી, અત્યાર સુધીના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર ભૂલ સ્વીકારી

ઉત્તર કોરિયાના શાસક કિમ જોંગ ઉને પહેલીવાર પોતાની અસફળતાને લઇને માફી માંગી છે. એક રિપોર્ટ પ્રમાણે, કિમ જોંગે કોરોના મહામારીની

Read more